KRZEPNIĘCIE co to jest
Co znaczy krzepnięcie? W fizyce stanu ciekłego wstan stały. W trakcie k. wydziela się ciepło, tak.

Definicja Krzepnięcie

Co to jest KRZEPNIĘCIE: przemiana fazowa polegająca na przechodzeniu substancji ze stanu ciekłego wstan stały. W trakcie k. wydziela się ciepło, tak zwany ciepło krzepnięcia, a więc liczba energii cieplnej, którą należy odebrać jednostce masy cieczy, by bez zmiany temperatury przeszła ona wciało stałe. Ciepło krzepnięcia jest równe ciepłu topnienia ( topnienie). K. zachodzi zawsze wstałej temperaturze, tak zwany temperaturze krzepnięcia, która zależy od ciśnienia

Definicja Kulomb:
Co to jest elektrycznego; 1 C to jest ładunek elektryczny przepływający wczasie 1 s poprzez przekrój poprzeczny przewodnika, wktórym płynie prąd 1 A: 1 C = 1 A s. Ładunek 1 C odpowiada wprzybliżeniu ładunkowi krzepnięcie.
Definicja Kilogram:
Co to jest podstawowa jednostka masy. To jest masa wzorca tej jednostki, wykonanego ze stopu platyny (90%) zirydem (10%) iprzechowywanego wMiędzynarodowym Biurze Miar wSvres pod Paryżem krzepnięcie.
Definicja Kohezja:
Co to jest polegająca na przeciwstawianiu się siłom rozrywającym to ciało. Jest ona rezultatem wzajemnego przyciągania się cząstek substancji siłami międzycząsteczkowymi krótkiego zasięgu. K. jest największa krzepnięcie.

Czym jest Krzepnięcie znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: