ENERGII KWANT co to jest
Co znaczy kwant energii? W fizyce może być przekazana układowi ((albo jaką układ może wyemitować.

Definicja Kwant Energii

Co to jest KWANT ENERGII: najmniejsza porcja energii promieniowania (albo pędu), jaka może być przekazana układowi ((albo jaką układ może wyemitować. Definicja k. e. wprowadził Planck do wyjaśnienia zagadnienia rozkładu natężeń wwidmie promieniowania ciała idealnie czarnego. Elementarna porcja energii E jest wprost proporcjonalna do częstości promieniowania: E = h , gdzie h - uniwersalna stała, tak zwany stała Plancka, - częstość promieniowania

Definicja kaliforn:
Co to jest dodatkowej skandowców (III ekipa kluczowa układu okresowego) oliczbie atomowej 98 imasie atomowej 251. Nie występuje wprzyrodzie, ale jest otrzymywany sztucznie ( transuranowce) w cyklotronie. Jest KWANT ENERGII.
Definicja kulomb:
Co to jest elektrycznego; 1 C to jest ładunek elektryczny przepływający wczasie 1 s poprzez przekrój poprzeczny przewodnika, wktórym płynie prąd 1 A: 1 C = 1 A s. Ładunek 1 C odpowiada wprzybliżeniu ładunkowi KWANT ENERGII.
Definicja kolidar:
Co to jest light detection and ranging), dalmierz laserowy, radar świetlny, wktórym źródłem promieniowania jest laser impulsowy. K. może służyć do wykrywania ipomiaru odległości pomiędzy dwoma przedmiotami na KWANT ENERGII.

Czym jest Energii Kwant znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: