LEPKOŚĆ co to jest
Co znaczy lepkość? W fizyce warstwami cieczy, gazu albo plazmy, przemieszczającymi się równolegle.

Definicja Lepkość

Co to jest LEPKOŚĆ: zdarzenie powiązane zistnieniem sił tarcia pomiędzy warstwami cieczy, gazu albo plazmy, przemieszczającymi się równolegle względem siebie. Tarcie wewnętrzne jest zjawiskiem międzycząsteczkowym ipolega na oddziaływaniu sąsiednich warstw na siebie wczasie przepływu. Ilościowo l. opisuje współczynnik lepkości , równy wartości siły tarcia pomiędzy dwoma warstwami cieczy opolach jednostkowych przy jednostkowym gradiencie prędkości. Współczynnikwystępuje wrównaniu Newtona dla lepkości: F = S dv/dx, gdzie: F - siła tarcia między warstwami cieczy, S - powierzchnia warstwy, dv/dx - gradient prędkości warstw wkierunku x prostopadłym do powierzchni warstwy S. L. cieczy maleje ze wzrostem temperatury wprzeciwieństwie do gazów, gdzie l. rośnie ze wzrostem temperatury

Czym jest Lepkość znaczenie w Słownik fizyka na L .