KOORDYNACYJNA LICZBA co to jest
Co znaczy liczba koordynacyjna? W fizyce atom (jon) w krysztale, jednakowo odległych od niego.

Definicja Liczba Koordynacyjna

Co to jest LICZBA KOORDYNACYJNA: liczba najbliższych atomów (albo jonów) otaczających dany atom (jon) w krysztale, jednakowo odległych od niego. Łącząc te atomy otrzymujemy tak zwany wielościan koordynacyjny. L. k. może przyjmować wartości: 2, 3, 4, 6, 8, 12. W sieci krystalicznej na przykład soli kuchennej (NaCl) l. k. wynosi 6, awielościanem koordynacyjnym jest ośmiościan

Definicja Lampa Analizująca:
Co to jest przetwornik elektronowo-optyczny służący do analizy obrazu. Zobacz także kamera telewizyjna liczba koordynacyjna.
Definicja Linie Widmowe:
Co to jest oddzielne obszary w widmie optycznym atomu, którym odpowiadają (praktycznie) pojedyncze długości fal wysyłanych poprzez atomy w trakcie ich przejść zpoziomów energetycznych wyższych na niższe liczba koordynacyjna.
Definicja Liczba Reynoldsa:
Co to jest Reynoldsa liczba liczba koordynacyjna.

Czym jest Koordynacyjna Liczba znaczenie w Słownik fizyka na L .

  • Dodano:
  • Autor: