SIŁY DZIAŁANIA LINIE co to jest
Co znaczy linie działania siły? W fizyce przedstawienia pola elektrycznego, magnetycznego albo.

Definicja Linie Działania Siły

Co to jest LINIE DZIAŁANIA SIŁY: umowne krzywe, które wprowadza się wcelu graficznego przedstawienia pola elektrycznego, magnetycznego albo grawitacyjnego. Wektory odpowiednich sił (elektrycznych, grawitacyjnych) są styczne do l.d.s. wkażdym punkcie. Styczne do tych linii mają także kierunek zgodny zkierunkiem wektora natężenia odpowiedniego pola. Dla pola elektrycznego start linii sił znajduje się na ładunkach dodatnich, akoniec na ładunkach ujemnych, nie mniej jednak nie przecinają się one wżadnym punkcie. Wpolu magnetycznym siła magnetyczna nie działa wzdłuż linii pola magnetycznego. Linie pola magnetycznego są liniami zamkniętymi, tzn. nie mają początku ani końca

Definicja Liczba Masowa:
Co to jest masowa liczba linie działania siły.
Definicja Lewej Ręki Reguła:
Co to jest kierunek siły dF działającej na obiekt dl przewodnika zprądem umieszczony wpolu magnetycznym oindukcji B: jeżeli dłoń lewej ręki ustawić tak, by linie indukcji magnetycznej wchodziły wnią, acztery linie działania siły.
Definicja Larmora Precesja:
Co to jest działaniem pola magnetycznego wykonuje orbita elektronu iwektor orbitalnego momentu magnetycznego elektronu pm. To jest ruch precesyjny wokół wektora indukcji B zewnętrznego pola magnetycznego linie działania siły.

Czym jest Siły Działania Linie znaczenie w Słownik fizyka na L .

  • Dodano:
  • Autor: