LICZBY MAGICZNE co to jest
Co znaczy magiczne liczby? W fizyce protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l.

Definicja MAGICZNE LICZBY

Co to jest MAGICZNE LICZBY: liczby 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi własnościami, wyróżniającymi je spośród innych jąder. Szczególne własności wynikają stąd, iż odpowiadają one zapełnionym powłokom protonowym albo neutronowym wjądrze. Jądra zm.l. protonów ijednocześnie neutronów wyróżniają się sporą trwałością; należą do nich He2, O8, Ca20, Pb82 ; energia wiązania przypadająca na nukleon wtych jądrach jest o0,5-1 MeV większa niż wjądrach sąsiednich. Jądra om.l. protonów albo neutronów występują we Wszechświecie znacząco częściej niż inne jądra, ich energia rozpadów i wzrasta skokowo wporównaniu zsąsiednimi jądrami

Definicja Monochromatyczne Światło:
Co to jest światło jednobarwne, którego długość fali zawarta jest wwąskim przedziale wartości; ś.m. można dostać stosując monochromatory, bądź filtry optyczne, źródłem ś.m. jest laser magiczne liczby co to jest.
Definicja Magnetometr:
Co to jest przyrząd pomiarowy wykorzystywany do pomiaru różnych wielkości magnetycznych, takich jak nasycenie namagnesowania, czy do wyznaczania namagnesowania próbek materiałów ferromagnetycznych magiczne liczby definicja.
Definicja Masa Właściwa:
Co to jest masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość magiczne liczby co znaczy.

Czym jest Liczby Magiczne znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: