LICZBY MAGICZNE co to jest
Co znaczy magiczne liczby? W fizyce protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l.

Definicja Magiczne Liczby

Co to jest MAGICZNE LICZBY: liczby 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi własnościami, wyróżniającymi je spośród innych jąder. Szczególne własności wynikają stąd, iż odpowiadają one zapełnionym powłokom protonowym albo neutronowym wjądrze. Jądra zm.l. protonów ijednocześnie neutronów wyróżniają się sporą trwałością; należą do nichHe2, O8, Ca20, Pb82 ;energia wiązania przypadająca na nukleon wtych jądrach jest o0,5-1 MeV większa niż wjądrach sąsiednich. Jądra om.l. protonów albo neutronów występują we Wszechświecie znacząco częściej niż inne jądra, ich energia rozpadów i wzrasta skokowo wporównaniu zsąsiednimi jądrami

Definicja Magneton Bohra:
Co to jest jednostka momentu magnetycznego B = Ue/2mec, gdzie U - stała Plancka dzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, me - masa elektronu, c - szybkość światła; 1B = 9,273 10-24 J/T magiczne liczby.
Definicja Mieszaniny Chłodzące:
Co to jest substancji, które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się do ok magiczne liczby.
Definicja Moment Siły:
Co to jest będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF magiczne liczby.

Czym jest Liczby Magiczne znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: