MAGNESOWANIE co to jest
Co znaczy magnesowanie? W fizyce równoległym) domen magnetycznych wmateriałach ferromagnetycznych.

Definicja Magnesowanie

Co to jest MAGNESOWANIE: mechanizm opierający na porządkowaniu (ustawianiu wzajemnie równoległym) domen magnetycznych wmateriałach ferromagnetycznych. Dzieje się poprzez umieszczenie materiału ferromagnetycznego we wnętrzu selenoidu, wuzwojeniu którego płynie stały prąd onarastającym etapowo natężeniu. Mechanizm ten opisuje krzywa namagnesowania, będąca zależnością indukcji magnetycznej wferromagnetyku od natężenia pola magnetycznego. Mechanizm ten jest zależny od przeszłości próbki, następne jej namagnesowanie po rozmagnesowaniu będzie przebiegać odmiennie. Dla otrzymania powtarzalności procesu m. przeprowadza się próbkę zfazy ferromagnetycznej do etapy paramagnetycznej, ogrzewając ją inastępnie ochładzając do ponownego osiągnięcia etapy ferromagnetycznej

Definicja Moment Siły:
Co to jest będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF magnesowanie.
Definicja Mieszaniny Chłodzące:
Co to jest substancji, które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się do ok magnesowanie.
Definicja Materia Międzygalaktyczna:
Co to jest materia występująca wprzestrzeni międzygalaktycznej magnesowanie.

Czym jest Magnesowanie znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: