MAGNETON co to jest
Co znaczy magneton? W fizyce magnetycznego. Wyróżniamy m. Bohra opisujący własności magnetyczne.

Definicja Magneton

Co to jest MAGNETON: służąca wfizyce atomowej ijądrowej jednostka momentu magnetycznego. Wyróżniamy m. Bohra opisujący własności magnetyczne układu atomowego, wynikające zruchu elektronów, i m. jądrowy służący do opisu znacząco słabszego magnetyzmu jąder atomowych

Definicja Magnetyczne Materiały:
Co to jest ferromagnetyczne mające różnorakie wykorzystanie wtechnice. Rozróżnia się twarde imiękkie. M.m. miękkie wymagają w miarę słabych pól do namagnesowania irozmagnesowania. Służące są jako rdzenie magneton.
Definicja Milimetr Słupa Rtęci:
Co to jest pozaukładowa jednostka ciśnienia, odmiennie 1 Torr magneton.
Definicja Makrocząsteczka:
Co to jest zwielu (rzędu nawet setek tys.) atomów, które połączone są wiązaniami kowalencyjnymi (pary elektronów oprzeciwnych spinach). Charakterystyczną właściwością m. jest występowanie grup atomów magneton.

Czym jest Magneton znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: