MAGNETOSFERA co to jest
Co znaczy magnetosfera? W fizyce naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole.

Definicja Magnetosfera

Co to jest MAGNETOSFERA: region wokół planet, wktórym decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do odległości ok. 10 promieni Ziemi wkierunku dosłonecznym ido kilkuset promieni Ziemi wkierunku przeciwsłonecznym

Definicja Monochromatyczne Światło:
Co to jest światło jednobarwne, którego długość fali zawarta jest wwąskim przedziale wartości; ś.m. można dostać stosując monochromatory, bądź filtry optyczne, źródłem ś.m. jest laser magnetosfera.
Definicja Mars:
Co to jest Słonecznego sąsiadująca zZiemią, ośrednicy 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos iDeimos. Krąży wokół Słońca zokresem 1,88 lat po orbicie większej od orbity Ziemi magnetosfera.
Definicja Mechaniczne Własności Materiałów:
Co to jest stałych pod wpływem działającej siły (zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika zchwilą, gdy przestanie działać siła, to tytułujemy je sprężystym; zmiana wymiarów ciała jest wtakim przypadku magnetosfera.

Czym jest Magnetosfera znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: