MAGNETOSFERA co to jest
Co znaczy magnetosfera? W fizyce naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole.

Definicja MAGNETOSFERA

Co to jest MAGNETOSFERA: region wokół planet, wktórym decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do odległości ok. 10 promieni Ziemi wkierunku dosłonecznym ido kilkuset promieni Ziemi wkierunku przeciwsłonecznym

Definicja Mechanika Nieba:
Co to jest zajmujący się opisem ruchu ciał niebieskich pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego, jak isamego oddziaływania. Zagadnienia m.n. stały się istotne zchwilą pierwszych lotów kosmicznych. Obliczenia magnetosfera co to jest.
Definicja Miedź:
Co to jest pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 29. Ma barwę czerwoną, jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła ielektryczności. Należy do ekipy metali półszlachetnych magnetosfera definicja.
Definicja Metryczny System Dziesiętny:
Co to jest miar opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być dodatnią albo magnetosfera co znaczy.

Czym jest Magnetosfera znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: