MAGNETOSTRYKCJA co to jest
Co znaczy magnetostrykcja? W fizyce trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu.

Definicja Magnetostrykcja

Co to jest MAGNETOSTRYKCJA: zdarzenie opierające na deformacji sieci krystalicznej w trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu iwymiarów magnetyka. Zdarzenie to występuje wyraźnie wferro- iferrimagnetykach (żelazo, kobalt, nikiel). W para- idiamagnetykach m. jest bardzo mała

Definicja Mili:
Co to jest m) - przedrostek służący do tworzenia jednostki pochodnej, będącej jedną tysięczną częścią jednostki podstawowej na przykład 1mm = 1/1000 m magnetostrykcja.
Definicja Maszyna Elektrostatyczna:
Co to jest urządzenie wykorzystywane do wytwarzania nadmiarowych ładunków elektrycznych, dzięki użyciu zjawiska elektryzowania się ciał poprzez pocieranie magnetostrykcja.
Definicja Mechaniczny Rezonans:
Co to jest zdarzenie przekazywania energii zjednego układu drgającego do innego; warunkiem koniecznym dla jego zaistnienia są identyczne częstości drgań własnych obu układów magnetostrykcja.

Czym jest Magnetostrykcja znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: