MAGNETOSTRYKCJA co to jest
Co znaczy magnetostrykcja? W fizyce trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu.

Definicja Magnetostrykcja

Co to jest MAGNETOSTRYKCJA: zdarzenie opierające na deformacji sieci krystalicznej w trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu iwymiarów magnetyka. Zdarzenie to występuje wyraźnie wferro- iferrimagnetykach (żelazo, kobalt, nikiel). W para- idiamagnetykach m. jest bardzo mała

Czym jest Magnetostrykcja znaczenie w Słownik fizyka na M .