MAKROCZĄSTECZKA co to jest
Co znaczy makrocząsteczka? W fizyce które połączone są wiązaniami kowalencyjnymi (pary elektronów.

Definicja Makrocząsteczka

Co to jest MAKROCZĄSTECZKA: cząstka zbudowana zwielu (rzędu nawet setek tys.) atomów, które połączone są wiązaniami kowalencyjnymi (pary elektronów oprzeciwnych spinach). Charakterystyczną właściwością m. jest występowanie grup atomów połączonych często albo nieregularnie wdługie łańcuchy albo sieć przestrzenną. M. nie istnieją wstanie gazowym, gdyż rozpadają się wtemperaturach niższych od temperatury wrzenia. Badaniem budowy iwłasności m. zajmuje się fizyka polimerów

Definicja Masa Molowa:
Co to jest masa jednego mola substancji. To jest pożyteczne definicja, gdyż to jest masa zawsze takiej samej liczby atomów albo molekuł równej liczbie Avogadra makrocząsteczka.
Definicja Magneton Jądrowy:
Co to jest magnetycznego = Ue/2Mc, gdzie U - stała Plancka podzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, M - masa protonu, c - szybkość światła. Służący do opisu magnetyzmu jąder inukleonów; 1 = 5,0505 10-27 makrocząsteczka.
Definicja Molowy Ułamek:
Co to jest relacja liczby moli danej substancji do ogólnej liczby moli wszystkich substancji rozpuszczonych (w tym inaszej wybranej) irozpuszczalnika makrocząsteczka.

Czym jest Makrocząsteczka znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: