MANIPULATOR co to jest
Co znaczy manipulator? W fizyce miejscach, na przykład poruszania próbką umieszczoną we wnętrzu.

Definicja Manipulator

Co to jest MANIPULATOR: mechaniczne urządzenie do wykonywania pracy wniedostępnych miejscach, na przykład poruszania próbką umieszczoną we wnętrzu aparatury próżniowej

Definicja Masa Bezwładna:
Co to jest ciała przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego szybkość. Gdy manipulator.
Definicja Macierz:
Co to jest zestaw przedmiotów (liczb, funkcji) ustawionych wprostokątną tabelę ipodlegający określonym działaniom algebraicznym. Bywają także m. onieskończonej liczbie wierszy albo kolumn. M. orównej liczbie n manipulator.
Definicja Masa Efektywna:
Co to jest charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich obecność rozpoznajemy manipulator.

Czym jest Manipulator znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: