ATOMOWA MASA co to jest
Co znaczy masa atomowa? W fizyce atomowa masa. Definicja Atomowa Masa słownik.

Definicja Masa Atomowa

Co to jest MASA ATOMOWA: atomowa masa

Definicja Masa Właściwa:
Co to jest masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość masa atomowa.
Definicja Masa Związana:
Co to jest rozmiar umowna wprowadzona po to, by można było stosować prawa dynamiki Newtona do opisu ruchu ciała poruszającego się wośrodku, wktórym doznaje ono oporu proporcjonalnego do jego prędkości masa atomowa.
Definicja Masa Bezwładna:
Co to jest ciała przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego szybkość. Gdy masa atomowa.

Czym jest Atomowa Masa znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: