BEZWŁADNA MASA co to jest
Co znaczy masa bezwładna? W fizyce ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d.

Definicja Masa Bezwładna

Co to jest MASA BEZWŁADNA: miara bezwładności ciała przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego szybkość. Gdy masa nie zależy od prędkości (a tak jest, gdy prędkości są małe wporównaniu zprędkością poruszania się światła) związek ten ma postać: F = ma, gdzie ajest przyspieszeniem. Jak dotychczas nie stwierdzono, by masa bezwładna różniła się od masy grawitacyjnej. Fakt ten stanowi jeden zfilarów ogólnej teorii względności. Zobacz także masa relatywistyczna

Definicja Moment Obrotowy:
Co to jest okres siły powodujący obrót ciała masa bezwładna.
Definicja Masa Molowa:
Co to jest masa jednego mola substancji. To jest pożyteczne definicja, gdyż to jest masa zawsze takiej samej liczby atomów albo molekuł równej liczbie Avogadra masa bezwładna.
Definicja Mikron:
Co to jest pozaukładowa jednostka długości oznaczana symbolem równa jednemu mikrometrowi 1m = 10-6 m; kolokwialna nazwa mikrometra masa bezwładna.

Czym jest Bezwładna Masa znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: