EFEKTYWNA MASA co to jest
Co znaczy masa efektywna? W fizyce przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły.

Definicja MASA EFEKTYWNA

Co to jest MASA EFEKTYWNA: podstawowa rozmiar charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich obecność rozpoznajemy po tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje sukces inny niż wprzypadku swobodnego elektronu. Wprowadzając definicja m.e. można doprowadzić do zgodności opisu ruchu elektronu we wnętrzu kryształu zopisem ruchu elektronu swobodnego. M.e. może być większa albo mniejsza od masy spoczynkowej, jak także może mieć wartość ujemną

Definicja Mechanika Relatywistyczna:
Co to jest dział fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał poruszających się zprędkościami porównywalnymi zprędkością światła. Zobacz także względności teoria masa efektywna co to jest.
Definicja Moduł Younga:
Co to jest moduł sprężystości na rozciąganie; stała materiałowa, liczbowo równa sile potrzebnej do podwojenia długości ciała odkształcanego. Zobacz także Hookea prawo masa efektywna definicja.
Definicja Masa Związana:
Co to jest rozmiar umowna wprowadzona po to, by można było stosować prawa dynamiki Newtona do opisu ruchu ciała poruszającego się wośrodku, wktórym doznaje ono oporu proporcjonalnego do jego prędkości masa efektywna co znaczy.

Czym jest Efektywna Masa znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: