EFEKTYWNA MASA co to jest
Co znaczy masa efektywna? W fizyce przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły.

Definicja Masa Efektywna

Co to jest MASA EFEKTYWNA: podstawowa rozmiar charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich obecność rozpoznajemy po tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje sukces inny niż wprzypadku swobodnego elektronu. Wprowadzając definicja m.e. można doprowadzić do zgodności opisu ruchu elektronu we wnętrzu kryształu zopisem ruchu elektronu swobodnego. M.e. może być większa albo mniejsza od masy spoczynkowej, jak także może mieć wartość ujemną

Definicja Masa:
Co to jest właściwość ciał fizycznych, charakteryzuje bezwładność ciał. Z m. powiązane jest wpływ grawitacyjne. Jednostką masy jest kilogram (1 kg). Masa jest wielkością skalarną. Zobacz także masa bezwładna masa efektywna.
Definicja Magnetyczne Starzenie:
Co to jest magnetycznych materiału ferromagnetycznego postępująca wmiarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze zmian struktury domenowej, które mogą być odwracalne. Struktura domenowa może ulegać zmianie w masa efektywna.
Definicja Masa Spoczynkowa:
Co to jest masa ciała będącego wspoczynku masa efektywna.

Czym jest Efektywna Masa znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: