RELATYWTYCZNA MASA co to jest
Co znaczy masa relatywistyczna? W fizyce masa spoczynkowa, v - szybkość ciała, c - szybkość światła.

Definicja Masa Relatywistyczna

Co to jest MASA RELATYWISTYCZNA: masa ciała będącego wruchu; wyraża się wzorem gdzie mo - masa spoczynkowa, v - szybkość ciała, c - szybkość światła wpróżni. Ze wzoru tego wynika, iż masa wzrasta, gdy rośnie szybkość poruszającego się ciała. W dziedzinie prędkości spotykanych wżyciu codziennym relatywistyczny wzrost masy nie jest zauważalny, jednakże wprzypadku cząstek poruszających się bardzo błyskawicznie (na przykład w akceleratorach) jest on bardzo wyraźny

Definicja Mila Morska:
Co to jest jednostka długości oznaczana Mm. To jest odległość między dwoma punktami na dowolnym południku ziemskim, których szerokość geograficzna jest różna ojedną minutę kątową; odpowiada to odległości 1852 m masa relatywistyczna.
Definicja Mgławice:
Co to jest znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca masa relatywistyczna.
Definicja Maszyny Cyfrowe:
Co to jest zbudowane na elementach elektronicznych maszyny liczące, wykorzystywane do przetwarzania informacji. Zobacz także komputer masa relatywistyczna.

Czym jest Relatywistyczna Masa znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: