MASA co to jest
Co znaczy masa? W fizyce bezwładność ciał. Z m. powiązane jest wpływ grawitacyjne. Jednostką masy.

Definicja Masa

Co to jest MASA: podstawowa właściwość ciał fizycznych, charakteryzuje bezwładność ciał. Z m. powiązane jest wpływ grawitacyjne. Jednostką masy jest kilogram (1 kg). Masa jest wielkością skalarną. Zobacz także masa bezwładna, masa grawitacyjna

Definicja moduł Younga:
Co to jest moduł sprężystości na rozciąganie; stała materiałowa, liczbowo równa sile potrzebnej do podwojenia długości ciała odkształcanego. Zobacz także Hookea prawo MASA.
Definicja mechaniczny rezonans:
Co to jest zdarzenie przekazywania energii zjednego układu drgającego do innego; warunkiem koniecznym dla jego zaistnienia są identyczne częstości drgań własnych obu układów MASA.
Definicja mikroskop rentgenowski:
Co to jest otrzymania obrazu służące są fale elektromagnetyczne odługości odpowiadającej promieniom Roentgena. Za jego pomocą można dostać obraz wewnętrznej budowy obiektów nieprzezroczystych dla promieni MASA.

Czym jest Masa znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: