CIEPLNA MASZYNA co to jest
Co znaczy maszyna cieplna? W fizyce przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do.

Definicja Maszyna Cieplna

Co to jest MASZYNA CIEPLNA: urządzenie, które pobierając ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała chłodniejszego ioddaje ciepło ciału owyższej temperaturze) jest chłodziarką. Nie można zbudować m.c. pracującej jedynie woparciu ozbiornik ciepła. Sprawność m.c. zdefiniowana jest następująco = (Tg - Tch)/Tg, gdzie Tg - temperatura grzejnika, aTch - temperatura chłodnicy. Teoretycznie = 1, gdy temperatura chłodnicy wynosi 0 K. Rzeczywista sprawność m.c. nie przekracza na ogół 10%

Definicja Masowa Liczba:
Co to jest umieszczana jest zlewej strony ugóry symbolu pierwiastka, na przykład dla 12C l.m. A = 12. Odpowiada sumie protonów ineutronów zawartych wjądrze danego izotopu. Zobacz także atomowa liczba, atomowa maszyna cieplna.
Definicja Millikan, Robert Andrews:
Co to jest fizyk amerykański. Prof. uniw. wChicago iPasadenie. Odkrył w1911 ładunek elektronu i wyznaczył stałą Plancka, w1923 dostał Nagrodę Nobla maszyna cieplna.
Definicja Mechaniczne Własności Materiałów:
Co to jest stałych pod wpływem działającej siły (zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika zchwilą, gdy przestanie działać siła, to tytułujemy je sprężystym; zmiana wymiarów ciała jest wtakim przypadku maszyna cieplna.

Czym jest Cieplna Maszyna znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: