CIEPLNA MASZYNA co to jest
Co znaczy maszyna cieplna? W fizyce przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do.

Definicja MASZYNA CIEPLNA

Co to jest MASZYNA CIEPLNA: urządzenie, które pobierając ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała chłodniejszego ioddaje ciepło ciału owyższej temperaturze) jest chłodziarką. Nie można zbudować m.c. pracującej jedynie woparciu ozbiornik ciepła. Sprawność m.c. zdefiniowana jest następująco = (Tg - Tch)/Tg, gdzie Tg - temperatura grzejnika, aTch - temperatura chłodnicy. Teoretycznie = 1, gdy temperatura chłodnicy wynosi 0 K. Rzeczywista sprawność m.c. nie przekracza na ogół 10%

Definicja Masa Grawitacyjna:
Co to jest we wzorze określającym wpływ grawitacyjne (prawo powszechnego ciążenia Newtona), wktórym siła oddziaływania grawitacyjnego jest proporcjonalna do iloczynu oddziałujących mas iodwrotnie maszyna cieplna co to jest.
Definicja Mieszanina:
Co to jest się zdwóch albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we wszystkich stanach skupienia maszyna cieplna definicja.
Definicja Mechanika Nieba:
Co to jest zajmujący się opisem ruchu ciał niebieskich pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego, jak isamego oddziaływania. Zagadnienia m.n. stały się istotne zchwilą pierwszych lotów kosmicznych. Obliczenia maszyna cieplna co znaczy.

Czym jest Cieplna Maszyna znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: