ROZKŁADU FUNKCJA MAXWELLA co to jest
Co znaczy Maxwella funkcja rozkładu? W fizyce prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N.

Definicja Maxwella Funkcja Rozkładu

Co to jest MAXWELLA FUNKCJA ROZKŁADU: funkcja określająca liczbę cząstek dN (v), których składowe prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N - liczba wszystkich cząstek, m - masa cząstki, T - temperatura, k - stała Boltzmanna. M.f.r. opisuje układ będący wrównowadze termodynamicznej ipodlegający statystyce klasycznej

Definicja Miernik Cyfrowy:
Co to jest miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr maxwella funkcja rozkładu.
Definicja Masa Właściwa:
Co to jest masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość maxwella funkcja rozkładu.
Definicja Manometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru ciśnienia, wszczególności do pomiaru nadciśnienia płynów (cieczy igazów). W razie m. przystosowanych do pomiaru ciśnień niższych od atmosferycznego stosowana jest nazwa maxwella funkcja rozkładu.

Czym jest Rozkładu Funkcja Maxwella znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: