RÓWNANIA MAXWELLA co to jest
Co znaczy Maxwella równania? W fizyce elektrodynamiki ( elektrodynamika klasyczna). Pierwsze.

Definicja Maxwella Równania

Co to jest MAXWELLA RÓWNANIA: cztery równania stanowiące kwintesencję klasycznej teorii elektrodynamiki ( elektrodynamika klasyczna). Pierwsze zrównań: div D = , jest prawem Gaussa, które stwierdza, iż źródłem pola elektrycznego są ładunki elektryczne. Drugie równanie: div B = 0, stwierdza, iż nie ma źródeł pola magnetycznego, alinie sił pola nie mają początku ani końca, są krzywymi zamkniętymi. Trzecie równanie: rot E = - B/t,jest prawem indukcji Faradaya, mówiącym, iż zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej jest źródłem wirowego pola elektrycznego ( SEM indukcji). Iostatnie równanie rot H = D/t + j, jest uzupełnionym poprzez Maxwella prawem Ampre'a, mówiącym, iż źródłem pola magnetycznego są prądy przewodzenia iprzesunięcia. Wielkości występujące we wzorach to: D indukcja elektryczna, B - indukcja magnetyczna, - gęstość ładunku elektrycznego, j gęstość prądu elektrycznego, t - czas (div dywergencja, rot rotacja)

Definicja Moment Dipolowy Elektryczny:
Co to jest charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa się zkierunkiem maxwella równania.
Definicja Mikrofon:
Co to jest elektroakustyczne, którego działanie bazuje na wymianie dźwięku (fali akustycznej) na sygnał elektryczny. Kluczowym elementem m. jest membrana drgająca pod wpływem padającej na nią fali akustycznej maxwella równania.
Definicja Moc Akustyczna:
Co to jest średnia energia akustyczna wypromieniowana poprzez źródło dźwięku wjednostce czasu maxwella równania.

Czym jest Równania Maxwella znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: