MECHANIKA co to jest
Co znaczy mechanika? W fizyce ioddziaływań mechanicznych. Oddziaływania mechaniczne to takie.

Definicja Mechanika

Co to jest MECHANIKA: dział fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał materialnych ioddziaływań mechanicznych. Oddziaływania mechaniczne to takie, których rezultatem jest zmiana ruchu ciał albo ich deformacja. M. dzieli się na kinematykę i dynamikę. Podstawowymi modelami, jakimi zajmuje się m., są: pkt. materialny, figura sztywna, ośrodek ciągły

Definicja Mózg Elektronowy:
Co to jest odmiennie komputer mechanika.
Definicja Morfologia Kryształu:
Co to jest zewnętrzna postać kryształu, która odzwierciedla jego wewnętrzną strukturę mechanika.
Definicja Moduły Sprężystości:
Co to jest opisujące własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki proporcjonalności między mechanika.

Czym jest Mechanika znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: