Krzyżówka METATRWAŁE STANY UKŁADÓW co to jest
Co znaczy metatrwałe stany układów kwantowych? W fizyce energii zjednoczesną emisją fotonu jest co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja METATRWAŁE STANY UKŁADÓW KWANTOWYCH

Co to jest METATRWAŁE STANY UKŁADÓW KWANTOWYCH: stany wzbudzone, zktórych przejście do stanów oniższej energii zjednoczesną emisją fotonu jest wzbronione. W stanie metatrwałym atom przebywa pewien czas, nazywany czasem życia = 1/P, gdzie P znaczy prawdopodobieństwo przejścia zdanego stanu do wszystkich innych oniższej energii. Rezultatem istnienia m. s. u. k. są zjawiska fosforescencji ifluorescencji. Istota działania lasera bazuje na wzbudzaniu atomów albo cząsteczek substancji roboczej do stanów metatrwałych

Co znaczy Mikro:
Porównanie przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m metatrwałe stany układów kwantowych co znaczy.
Krzyżówka Moduły Sprężystości:
Dlaczego opisujące własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki proporcjonalności między metatrwałe stany układów kwantowych krzyżówka.
Co to jest Mikronaprężenia:
Jak lepiej naprężenia, których źródłem są niedoskonałości struktury krystalicznej: defekty punktowe, dyslokacje, występujące, mimo iż ciało stałe nie jest poddawane działaniu siły zewnętrznej. M. mają wpływ na metatrwałe stany układów kwantowych co to jest.

Czym jest metatrwałe stany układów kwantowych znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: