METATRWAŁE STANY UKŁADÓW co to jest
Co znaczy metatrwałe stany układów kwantowych? W fizyce energii zjednoczesną emisją fotonu jest.

Definicja Metatrwałe Stany Układów Kwantowych

Co to jest METATRWAŁE STANY UKŁADÓW KWANTOWYCH: stany wzbudzone, zktórych przejście do stanów oniższej energii zjednoczesną emisją fotonu jest wzbronione. W stanie metatrwałym atom przebywa pewien czas, nazywany czasem życia = 1/P, gdzie P znaczy prawdopodobieństwo przejścia zdanego stanu do wszystkich innych oniższej energii. Rezultatem istnienia m. s. u. k. są zjawiska fosforescencji ifluorescencji. Istota działania lasera bazuje na wzbudzaniu atomów albo cząsteczek substancji roboczej do stanów metatrwałych

Definicja M:
Co to jest mega metatrwałe stany układów kwantowych.
Definicja Moduł Younga:
Co to jest moduł sprężystości na rozciąganie; stała materiałowa, liczbowo równa sile potrzebnej do podwojenia długości ciała odkształcanego. Zobacz także Hookea prawo metatrwałe stany układów kwantowych.
Definicja Magnetooptyka:
Co to jest dział optyki, który zajmuje się badaniem wpływu pola magnetycznego na zjawiska optyczne, takie jak emisja, rozchodzenie się ipochłanianie światła, na przykład zdarzenie Zeemana metatrwałe stany układów kwantowych.

Czym jest metatrwałe stany układów kwantowych znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: