METEORY co to jest
Co znaczy meteory? W fizyce się po orbitach eliptycznych. Powstają w trakcie rozpadu jąder komet.

Definicja Meteory

Co to jest METEORY: ciała niebieskie orozmiarach od 10-6 do 102 m. Poruszają się po orbitach eliptycznych. Powstają w trakcie rozpadu jąder komet; część znich może także być resztką materii, zktórej powstał Układ Słoneczny. Wchodząc do atmosfery Ziemi w konsekwencji zderzeń zcząsteczkami gazów rozgrzewają się do temp. 2100-2800 K, dzięki czemu intensywnie odparowuje ich zewnętrzna warstwa. Sukces ten obserwujemy jako "spadającą gwiazdę"

Definicja Moment Pędu:
Co to jest promienia wodzącego r ipędu p, J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można zapisać następująco: dJ/dt meteory.
Definicja Magnetosfera:
Co to jest wktórym decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do odległości ok. 10 meteory.
Definicja Moment Dipolowy Magnetyczny:
Co to jest charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa się ze zwrotem meteory.

Czym jest Meteory znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: