METR co to jest
Co znaczy metr? W fizyce mechanizmu metrycznego. Obecnie przyjętą pojęciem metra jest długość równa.

Definicja Metr

Co to jest METR: podstawowa jednostka długości wukładzie SI iinnych układach mechanizmu metrycznego. Obecnie przyjętą pojęciem metra jest długość równa 1650763,73 długości fali izotopu kryptonu 86Kr wpróżni, emitowanej przy przejściu elektronu pomiędzy poziomami 2p10 a5d5. Poprzednia pojęcie metra to: odległość równa odległości między kluczowymi nacięciami na platynowo-irydowym wzorcu metra przechowywanym wMiędzynarodowym Biurze Miar iWag wSvres pod Paryżem

Definicja Mikrometr:
Co to jest wykorzystywane do pomiaru długości zdokładnością do 0,01 mm. Używana jest wnim proporcjonalność przesunięcia śruby do kąta obrotu. Przy pełnym obrocie oś śruby przesuwa się ojedną podziałkę, co metr.
Definicja Model:
Co to jest rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego. Otrzymujemy wówczas metr.
Definicja Magneton Bohra:
Co to jest jednostka momentu magnetycznego B = Ue/2mec, gdzie U - stała Plancka dzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, me - masa elektronu, c - szybkość światła; 1B = 9,273 10-24 J/T metr.

Czym jest Metr znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: