STAN MEZOMORFICZNY co to jest
Co znaczy mezomorficzny stan? W fizyce pełnym przestrzennym uporządkowaniem atomów, astanem ciekłym.

Definicja Mezomorficzny Stan

Co to jest MEZOMORFICZNY STAN: stan substancji między stanem stałym, charakteryzującym się pełnym przestrzennym uporządkowaniem atomów, astanem ciekłym, któremu odpowiada bezwładny ruch cząsteczek. Zobacz także kryształy ciekłe

Definicja Masa Bezwładna:
Co to jest ciała przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego szybkość. Gdy mezomorficzny stan.
Definicja Makrocząsteczka:
Co to jest zwielu (rzędu nawet setek tys.) atomów, które połączone są wiązaniami kowalencyjnymi (pary elektronów oprzeciwnych spinach). Charakterystyczną właściwością m. jest występowanie grup atomów mezomorficzny stan.
Definicja Mezoatom:
Co to jest atom, wktórym jeden zelektronów zostaje zastąpiony poprzez niekorzystny mion albo mezon mezomorficzny stan.

Czym jest Stan Mezomorficzny znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: