MEZONY co to jest
Co znaczy mezony? W fizyce elektronu amasą protonu. Znane są mezony (pion odkryty w1947) iK (kaon.

Definicja Mezony

Co to jest MEZONY: cząstki elementarne omasie pośredniej pomiędzy masą elektronu amasą protonu. Znane są mezony (pion odkryty w1947) iK (kaon) neutralne iobdarzone ładunkiem elementarnym dodatnim albo ujemnym. Posiadają zerowy spin istosunkowo krótki czas życia: od 10-16 do 10-8 s. Wykryto je w promieniowaniu kosmicznym. M. może być rozumiany jako kwant pola sił jądrowych. Ma on przenosić wpływ wpolu sił jądrowych między nukleonami wjądrze atomu

Definicja Mila Morska:
Co to jest jednostka długości oznaczana Mm. To jest odległość między dwoma punktami na dowolnym południku ziemskim, których szerokość geograficzna jest różna ojedną minutę kątową; odpowiada to odległości 1852 m mezony.
Definicja Maxwella Funkcja Rozkładu:
Co to jest liczbę cząstek dN (v), których składowe prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N - liczba wszystkich cząstek, m - masa cząstki, T - temperatura, k - stała Boltzmanna. M.f.r. opisuje mezony.
Definicja Masa Efektywna:
Co to jest charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich obecność rozpoznajemy mezony.

Czym jest Mezony znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: