MGŁAWICE co to jest
Co znaczy mgławice? W fizyce najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu.

Definicja Mgławice

Co to jest MGŁAWICE: znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca

Definicja mikroskop polaryzacyjny:
Co to jest optycznego służący do badania materiałów wywołujących polaryzację światła. Przedmiot obserwowany jest oświetlany światłem spolaryzowanym. Światło przechodząc poprzez ośrodek anizotropowy ulega pewnym Mgławice.
Definicja miernik cyfrowy:
Co to jest miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr Mgławice.
Definicja mechanika nieba:
Co to jest zajmujący się opisem ruchu ciał niebieskich pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego, jak isamego oddziaływania. Zagadnienia m.n. stały się istotne zchwilą pierwszych lotów kosmicznych. Obliczenia Mgławice.

Czym jest Mgławice znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: