DOŚWIADCZENIE MORLEYA co to jest
Co znaczy Michelsona-Morleya doświadczenie? W fizyce na mierzoną wartość prędkości światła. Z.

Definicja Michelsona-Morleya Doświadczenie

Co to jest MICHELSONA-MORLEYA DOŚWIADCZENIE: doświadczenie to miało wykryć wpływ ruchu orbitalnego Ziemi na mierzoną wartość prędkości światła. Z klasycznego punktu widzenia wprzypadku ruchu Ziemi wkierunku do Słońca mierzona wartość prędkości światła powinna być inna niż wprzypadku, gdy Ziemia porusza się oddalając się od Słońca. W doświadczeniu nie znaleziono takiej różnicy; rezultat ten był jedną zdoświadczalnych podstaw teorii względności. D. M.-M. obaliło także istniejącą wówczas hipotezę eteru kosmicznego, nieważkiej substancji doskonale sprężystej, wktórej mogły się rozchodzić poprzeczne fale elektromagnetyczne

Definicja Mieszaniny Chłodzące:
Co to jest substancji, które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się do ok michelsona-morleya doświadczenie.
Definicja Mikroskop Optyczny:
Co to jest do otrzymania obrazu używana jest wiązka światła. Umiejętność rozdzielcza mikroskopu optycznego jest rzędu 2000 ; jest ona ograniczona poprzez zdarzenie dyfrakcji izależy od apertury i długości fali michelsona-morleya doświadczenie.
Definicja Mikrofale:
Co to jest elektromagnetyczne odługości od 1 mm do 30 cm; ten zakres długości odpowiada zakresowi częstości 300 do 1 GHz. M. są zaznaczone spośród fal elektromagnetycznych z racji na ich specyficzne własności michelsona-morleya doświadczenie.

Czym jest Doświadczenie Morleya Michelsona znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: