ANALOGOWY MIERNIK co to jest
Co znaczy miernik analogowy? W fizyce miernik wskazujący wartość mierzoną wsposób ciągły, na.

Definicja Miernik Analogowy

Co to jest MIERNIK ANALOGOWY: miernik wskazujący wartość mierzoną wsposób ciągły, na przykład miernik wskazówkowy

Definicja Momenty Jąder Atomowych:
Co to jest imomenty elektromagnetyczne. Stanowią fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie jądra atomowego. Okres pędu jądra jest sumą geometryczną własnych momentów pędu (spinów) imomentów miernik analogowy.
Definicja Magnetosfera:
Co to jest wktórym decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do odległości ok. 10 miernik analogowy.
Definicja Model:
Co to jest rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego. Otrzymujemy wówczas miernik analogowy.

Czym jest Analogowy Miernik znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: