MIESZANINA co to jest
Co znaczy mieszanina? W fizyce zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od.

Definicja Mieszanina

Co to jest MIESZANINA: układ składający się zdwóch albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we wszystkich stanach skupienia, na przykład mieszanina cieczy; mogą być jednorodne (homogeniczne) albo niejednorodne (heterogeniczne)

Definicja Masa Właściwa:
Co to jest masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość mieszanina.
Definicja Mikro:
Co to jest przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m mieszanina.
Definicja Masa Spoczynkowa:
Co to jest masa ciała będącego wspoczynku mieszanina.

Czym jest Mieszanina znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: