MIESZANINA co to jest
Co znaczy mieszanina? W fizyce zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od.

Definicja Mieszanina

Co to jest MIESZANINA: układ składający się zdwóch albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we wszystkich stanach skupienia, na przykład mieszanina cieczy; mogą być jednorodne (homogeniczne) albo niejednorodne (heterogeniczne)

Czym jest Mieszanina znaczenie w Słownik fizyka na M .