CHŁODZĄCE MIESZANINY co to jest
Co znaczy mieszaniny chłodzące? W fizyce obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód.

Definicja Mieszaniny Chłodzące

Co to jest MIESZANINY CHŁODZĄCE: mieszaniny takich substancji, które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się do ok. -21C

Definicja Metale:
Co to jest ciepła ielektryczności. Charakteryzują się połyskiem metalicznym, są nieprzezroczyste, wykazują sporą plastyczność. Charakterystyczną dla m. właściwością jest zależność ich oporności od temperatury mieszaniny chłodzące.
Definicja Mgławice:
Co to jest znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca mieszaniny chłodzące.
Definicja Maxwella Funkcja Rozkładu:
Co to jest liczbę cząstek dN (v), których składowe prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N - liczba wszystkich cząstek, m - masa cząstki, T - temperatura, k - stała Boltzmanna. M.f.r. opisuje mieszaniny chłodzące.

Czym jest Chłodzące Mieszaniny znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: