CHŁODZĄCE MIESZANINY co to jest
Co znaczy mieszaniny chłodzące? W fizyce obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód.

Definicja Mieszaniny Chłodzące

Co to jest MIESZANINY CHŁODZĄCE: mieszaniny takich substancji, które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się do ok. -21C

Definicja Mikrometr:
Co to jest wykorzystywane do pomiaru długości zdokładnością do 0,01 mm. Używana jest wnim proporcjonalność przesunięcia śruby do kąta obrotu. Przy pełnym obrocie oś śruby przesuwa się ojedną podziałkę, co mieszaniny chłodzące.
Definicja Menisk:
Co to jest powierzchni cieczy wmiejscu jej zetknięcia zciałem stałym. O kształcie m. decyduje wzajemna stosunek między siłami spójności wcieczy asiłami przylegania pomiędzy cząsteczkami cieczy icząsteczkami mieszaniny chłodzące.
Definicja Metryczny System Dziesiętny:
Co to jest miar opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być dodatnią albo mieszaniny chłodzące.

Czym jest Chłodzące Mieszaniny znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: