MIKRO co to jest
Co znaczy mikro? W fizyce jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m.

Definicja Mikro

Co to jest MIKRO: przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m

Definicja Masa Relatywistyczna:
Co to jest wruchu; wyraża się wzorem gdzie mo - masa spoczynkowa, v - szybkość ciała, c - szybkość światła wpróżni. Ze wzoru tego wynika, iż masa wzrasta, gdy rośnie szybkość poruszającego się ciała. W mikro.
Definicja Magnes Nadprzewodnikowy:
Co to jest zrdzeniem ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są zmateriału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). W wyniku braku oporności wmateriale nadprzewodzącym, wzbudzony wuzwojeniu prąd i natężenie pola mikro.
Definicja Mikrosynteza Termojądrowa:
Co to jest lekkich pierwiastków (wodór, hel, lit), prowadzone pod kontrolą człowieka. Reakcje tego typu występują na Słońcu iinnych gwiazdach, na Ziemi udaje się je przeprowadzić jedynie wsposób niekontrolowany mikro.

Czym jest Mikro znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: