MIKROFOTOMETR co to jest
Co znaczy mikrofotometr? W fizyce fragmentów obrazów fotograficznych, spektrogramów, rentgenogramów.

Definicja Mikrofotometr

Co to jest MIKROFOTOMETR: przyrząd wykorzystywany do pomiaru jasności małych fragmentów obrazów fotograficznych, spektrogramów, rentgenogramów, zdjęć astronomicznych. Z jego pomocą mierząc intensywność charakterystycznej dla danego pierwiastka linii widmowej, można uzyskać wiadomości ilościowe o zawartości tego pierwiastka wmieszaninie

Definicja Mikroskop Interferencyjny:
Co to jest mikroskopu optycznego, wktórym używane jest zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień świetlny wchodzący do mikroskopu zostaje podzielony na dwa, zktórych jeden przechodzi poprzez badany mikrofotometr.
Definicja Mieszanina:
Co to jest się zdwóch albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we wszystkich stanach skupienia mikrofotometr.
Definicja Molibden:
Co to jest pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego należący do metali przejściowych. Liczba masowa 42; jest jasnoszarym metalem, trudno topliwym mikrofotometr.

Czym jest Mikrofotometr znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: