WSKAŹNIKI MILLERA co to jest
Co znaczy Millera wskaźniki? W fizyce oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn.

Definicja Millera Wskaźniki

Co to jest MILLERA WSKAŹNIKI: liczby całkowite nie mające wspólnego podzielnika, oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn sieciowych wkrysztale zapisywane są wokrągłych nawiasach, na przykład (211). Każdej płaszczyźnie sieciowej (przechodzącej poprzez węzły sieci) można przypisać w.M. Płaszczyzny równoległe oznaczone są tymi samymi parametrami

Definicja Magnusa Zjawisko:
Co to jest powstawanie poprzecznej siły działającej na wirujące ciało umieszczone wstrumieniu przepływającej cieczy albo gazu. Zdarzenie to wyjaśnia krzywoliniowy lot wirującej piłki millera wskaźniki.
Definicja Mechaniczne Własności Materiałów:
Co to jest stałych pod wpływem działającej siły (zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika zchwilą, gdy przestanie działać siła, to tytułujemy je sprężystym; zmiana wymiarów ciała jest wtakim przypadku millera wskaźniki.
Definicja Mikrofale:
Co to jest elektromagnetyczne odługości od 1 mm do 30 cm; ten zakres długości odpowiada zakresowi częstości 300 do 1 GHz. M. są zaznaczone spośród fal elektromagnetycznych z racji na ich specyficzne własności millera wskaźniki.

Czym jest Wskaźniki Millera znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: