WSKAŹNIKI MILLERA co to jest
Co znaczy Millera wskaźniki? W fizyce oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn.

Definicja Millera Wskaźniki

Co to jest MILLERA WSKAŹNIKI: liczby całkowite nie mające wspólnego podzielnika, oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn sieciowych wkrysztale zapisywane są wokrągłych nawiasach, na przykład (211). Każdej płaszczyźnie sieciowej (przechodzącej poprzez węzły sieci) można przypisać w.M. Płaszczyzny równoległe oznaczone są tymi samymi parametrami

Definicja Model:
Co to jest rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego. Otrzymujemy wówczas millera wskaźniki.
Definicja Mikroskop Polaryzacyjny:
Co to jest optycznego służący do badania materiałów wywołujących polaryzację światła. Przedmiot obserwowany jest oświetlany światłem spolaryzowanym. Światło przechodząc poprzez ośrodek anizotropowy ulega pewnym millera wskaźniki.
Definicja Magnetyzm:
Co to jest fizycznych związanych zporuszającymi się ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała wmniejszym albo większym stopniu wykazują własności magnetyczne. Poruszający się ładunek jest źródłem pola millera wskaźniki.

Czym jest Wskaźniki Millera znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: