ELEKTRYCZNA co to jest
Co znaczy moc elektryczna? W fizyce moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R.

Definicja MOC ELEKTRYCZNA

Co to jest MOC ELEKTRYCZNA: prędkość zmian energii elektrycznej. W razie prądu stałego moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R, gdzie P - moc, U - napięcie, I - natężenie, aR - opór. Dla prądu zmiennego, wprzypadku którego napięcie inatężenie są funkcjami czasu, wprowadza się definicja m o c y c h w i l o w e j, która jest iloczynem chwilowych wartości napięcia inatężenia prądu. Moc chwilowa jest także funkcją czasu. Wygodniejszym definicją jest moc średnia wczasie równym okresowi drgań prądu zwana mocą czynną . Odmiennie można ją wyliczyć ze wzoru P = Usk Isk cos, gdzie Usk - napięcie skuteczne, Isk - natężenie skuteczne ( skuteczne wartości napięcia inatężenie prądu), - przesunięcie fazowe prądu względem napięcia

Definicja Mikron:
Co to jest pozaukładowa jednostka długości oznaczana symbolem równa jednemu mikrometrowi 1m = 10-6 m; kolokwialna nazwa mikrometra moc elektryczna co to jest.
Definicja Materia Międzygalaktyczna:
Co to jest materia występująca wprzestrzeni międzygalaktycznej moc elektryczna definicja.
Definicja Magnetyczna Indukcja:
Co to jest indukcja magnetyczna moc elektryczna co znaczy.

Czym jest Elektryczna Moc znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: