ELEKTRYCZNA co to jest
Co znaczy moc elektryczna? W fizyce moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R.

Definicja Moc Elektryczna

Co to jest MOC ELEKTRYCZNA: prędkość zmian energii elektrycznej. W razie prądu stałego moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R, gdzie P - moc, U - napięcie, I - natężenie,aR - opór. Dla prądu zmiennego, wprzypadku którego napięcie inatężenie są funkcjami czasu, wprowadza się definicja m o c y c h w i l o w e j, która jest iloczynem chwilowych wartości napięcia inatężenia prądu. Moc chwilowa jest także funkcją czasu. Wygodniejszym definicją jest moc średnia wczasie równym okresowi drgań prądu zwana mocą czynną.Odmiennie można ją wyliczyć ze wzoruP = Usk Isk cos, gdzie Usk - napięcie skuteczne, Isk - natężenie skuteczne ( skuteczne wartości napięcia inatężenie prądu), - przesunięcie fazowe prądu względem napięcia

Definicja Mechanika Klasyczna:
Co to jest ruch ciał makroskopowych poruszających się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła. Oparta jest na zasadach dynamiki Newtona. Prawa m. k. są słuszne we wszystkich inercjalnych układach moc elektryczna.
Definicja Magnes Trwały:
Co to jest źródło stałego pola magnetycznego. M.t. jest wykonany ztwardych materiałów magnetycznych iwykorzystywany wpomiarowych urządzeniach elektrycznych, głośnikach, telefonach, urządzeniach do zapisywania moc elektryczna.
Definicja Mieszanina:
Co to jest się zdwóch albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we wszystkich stanach skupienia moc elektryczna.

Czym jest Elektryczna Moc znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: