SPRĘŻYSTOŚCI MODUŁY co to jest
Co znaczy moduły sprężystości? W fizyce Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa.

Definicja Moduły Sprężystości

Co to jest MODUŁY SPRĘŻYSTOŚCI: wielkości fizyczne opisujące własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki proporcjonalności między naprężeniami aodkształceniami tytułujemy modułami sprężystości. Różne naprężenia powodują różnego typu odkształcenia. I tak na przykład jeżeli umocowany na jednym końcu drut wydłuży się pod wpływem obciążenia, to współczynnik proporcjonalności między naprężeniem rozciągającym awzględnym przyrostem długości nazwiemy modułem Younga

Definicja Magiczne Liczby:
Co to jest 50, 82, 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi własnościami moduły sprężystości.
Definicja Magneton:
Co to jest atomowej ijądrowej jednostka momentu magnetycznego. Wyróżniamy m. Bohra opisujący własności magnetyczne układu atomowego, wynikające zruchu elektronów, i m. jądrowy służący do opisu znacząco moduły sprężystości.
Definicja Monochromatyczne Światło:
Co to jest światło jednobarwne, którego długość fali zawarta jest wwąskim przedziale wartości; ś.m. można dostać stosując monochromatory, bądź filtry optyczne, źródłem ś.m. jest laser moduły sprężystości.

Czym jest Sprężystości Moduły znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: