BEZWŁADNOŚCI MOMENT co to jest
Co znaczy moment bezwładności? W fizyce sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej.

Definicja Moment Bezwładności

Co to jest MOMENT BEZWŁADNOŚCI: odpowiednik masy wprzypadku opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej bryły sztywnej m. b.: I =ĺmir2i , gdzie mi - masa i-tego elementu bryły sztywnej, ri - odległość owego i-tego elementu od osi obrotu. M. b. jest wielkością tensorową, dla jego ustalenia musimy podać tabelę dziewięciu współczynników; wprzypadku symetrycznej bryły sztywnej liczba współczynników ulega redukcji, adla kuli wystarcza jeden

Definicja Momenty Jąder Atomowych:
Co to jest imomenty elektromagnetyczne. Stanowią fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie jądra atomowego. Okres pędu jądra jest sumą geometryczną własnych momentów pędu (spinów) imomentów moment bezwładności.
Definicja Moment Obrotowy:
Co to jest okres siły powodujący obrót ciała moment bezwładności.
Definicja Mol:
Co to jest odpowiadająca liczbie atomowej wyrażonej wgramach; precyzyjniej odpowiada liczbie atomów zawartych w0,012 kg izotopu węgla 12C. W jednym molu mieści się liczba Avogadra atomów, jest to 6,021023 moment bezwładności.

Czym jest Bezwładności Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: