BEZWŁADNOŚCI MOMENT co to jest
Co znaczy moment bezwładności? W fizyce sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej.

Definicja MOMENT BEZWŁADNOŚCI

Co to jest MOMENT BEZWŁADNOŚCI: odpowiednik masy wprzypadku opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej bryły sztywnej m. b.: I =ĺmir2i , gdzie mi - masa i-tego elementu bryły sztywnej, ri - odległość owego i-tego elementu od osi obrotu. M. b. jest wielkością tensorową, dla jego ustalenia musimy podać tabelę dziewięciu współczynników; wprzypadku symetrycznej bryły sztywnej liczba współczynników ulega redukcji, adla kuli wystarcza jeden

Definicja Magnes:
Co to jest materiał ferromagnetyczny pozostający wstanie namagnesowania. Wytwarza on wprzestrzeni wokół siebie pole magnetyczne moment bezwładności co to jest.
Definicja Masa Bezwładna:
Co to jest ciała przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego szybkość. Gdy moment bezwładności definicja.
Definicja Mikrofale:
Co to jest elektromagnetyczne odługości od 1 mm do 30 cm; ten zakres długości odpowiada zakresowi częstości 300 do 1 GHz. M. są zaznaczone spośród fal elektromagnetycznych z racji na ich specyficzne własności moment bezwładności co znaczy.

Czym jest Bezwładności Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: