ELEKTRYCZNY DIPOLOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment dipolowy elektryczny? W fizyce zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku.

Definicja Moment Dipolowy Elektryczny

Co to jest MOMENT DIPOLOWY ELEKTRYCZNY: rozmiar wektorowa charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa się zkierunkiem prostej łączącej wypadkowe ładunki przeciwnych znaków ijest skierowany od ładunku ujemnego do dodatniego. Wartość liczbowa z kolei równa się iloczynowi ładunku wypadkowego (jednego znaku) iodległości między ładunkami wypadkowymi przeciwnych znaków. W razie dwóch jednakowych co do wartości bezwzględnej ładunków punktowych związanych ze sobą sztywno m.d.e. wynosi p = q d, gdzie q - wartość ładunku, d - odległość między ładunkami nazywana także ramieniem dipola. Zobacz także polaryzacja

Definicja Mx:
Co to jest makswel moment dipolowy elektryczny.
Definicja Magnusa Zjawisko:
Co to jest powstawanie poprzecznej siły działającej na wirujące ciało umieszczone wstrumieniu przepływającej cieczy albo gazu. Zdarzenie to wyjaśnia krzywoliniowy lot wirującej piłki moment dipolowy elektryczny.
Definicja Mechanika Klasyczna:
Co to jest ruch ciał makroskopowych poruszających się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła. Oparta jest na zasadach dynamiki Newtona. Prawa m. k. są słuszne we wszystkich inercjalnych układach moment dipolowy elektryczny.

Czym jest Elektryczny Dipolowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: