MAGNETYCZNY DIPOLOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment dipolowy magnetyczny? W fizyce Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny.

Definicja Moment Dipolowy Magnetyczny

Co to jest MOMENT DIPOLOWY MAGNETYCZNY: rozmiar wektorowa charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa się ze zwrotem indukcji magnetycznej, z kolei wartość liczbowa równa się iloczynowi natężenia prądu płynącego wobwodzie ipowierzchni objętej tym obwodem: m = aI, gdzie a- wektor reprezentujący powierzchnię otoczoną pętlą zprądem onatężeniu I

Definicja Mila Geograficzna:
Co to jest pozaukładowa jednostka długości, odpowiada odległości między dwoma punktami leżącymi na równiku Ziemi, których długość geograficzna jest różna o4 min, co odpowiada odległości 7,42159 km moment dipolowy magnetyczny.
Definicja Mendelew:
Co to jest otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie porządkowej 101. Znane są izotopy 256Md i255Md moment dipolowy magnetyczny.
Definicja Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI:
Co to jest układ jednostek miar SI moment dipolowy magnetyczny.

Czym jest Magnetyczny Dipolowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: