MAGNETYCZNY DIPOLOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment dipolowy magnetyczny? W fizyce Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny.

Definicja Moment Dipolowy Magnetyczny

Co to jest MOMENT DIPOLOWY MAGNETYCZNY: rozmiar wektorowa charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa się ze zwrotem indukcji magnetycznej, z kolei wartość liczbowa równa się iloczynowi natężenia prądu płynącego wobwodzie ipowierzchni objętej tym obwodem: m = aI, gdzie a- wektor reprezentujący powierzchnię otoczoną pętlą zprądem onatężeniu I

Definicja Magnetyzm Ziemski:
Co to jest którego źródłem jest Ziemia. Pole tj. ukierunkowane tak, iż jego biegun północny jest na półkuli południowej. Oznaczenie biegunów magnesu stałego bierze się właśnie zorientacji pola magnetycznego moment dipolowy magnetyczny.
Definicja Moduły Sprężystości:
Co to jest opisujące własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki proporcjonalności między moment dipolowy magnetyczny.
Definicja Magiczne Liczby:
Co to jest 50, 82, 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi własnościami moment dipolowy magnetyczny.

Czym jest Magnetyczny Dipolowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: