KWADRUPOLOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment kwadrupolowy? W fizyce zaangażowania, dla którego wypadkowy okres dipolowy jest.

Definicja Moment Kwadrupolowy

Co to jest MOMENT KWADRUPOLOWY: rozmiar charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, dla którego wypadkowy okres dipolowy jest równy zeru. Rozkład ładunku dodatniego iujemnego nie jest jednak wpełni symetryczny

Definicja Monochromator Optyczny:
Co to jest otrzymywania monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest zależność moment kwadrupolowy.
Definicja Magnetyzm:
Co to jest fizycznych związanych zporuszającymi się ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała wmniejszym albo większym stopniu wykazują własności magnetyczne. Poruszający się ładunek jest źródłem pola moment kwadrupolowy.
Definicja Magnetyt:
Co to jest Fe3O4, najbogatsza wżelazo ruda żelaza. Należy do ferromagnetyków; temperatura Curie 851 K, gęstość 4,9-5,2 g/cm3, kruchy, optycznie nieprzezroczysty moment kwadrupolowy.

Czym jest Kwadrupolowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: