OBROTOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment obrotowy? W fizyce okres siły powodujący obrót ciała. Definicja Obrotowy Moment.

Definicja Moment Obrotowy

Co to jest MOMENT OBROTOWY: okres siły powodujący obrót ciała

Definicja Mikroskop Interferencyjny:
Co to jest mikroskopu optycznego, wktórym używane jest zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień świetlny wchodzący do mikroskopu zostaje podzielony na dwa, zktórych jeden przechodzi poprzez badany moment obrotowy.
Definicja Multipol:
Co to jest przestrzenny rozkład ładunków) wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające - wodległości dużej wporównaniu do wytwarzającego je źródła - specyficzną własność, jest to potencjał pola moment obrotowy.
Definicja Magnetostrykcja:
Co to jest opierające na deformacji sieci krystalicznej w trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu iwymiarów magnetyka. Zdarzenie to występuje wyraźnie wferro- iferrimagnetykach (żelazo, kobalt moment obrotowy.

Czym jest Obrotowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: