OBROTOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment obrotowy? W fizyce okres siły powodujący obrót ciała. Definicja Obrotowy Moment.

Definicja Moment Obrotowy

Co to jest MOMENT OBROTOWY: okres siły powodujący obrót ciała

Definicja Membrana:
Co to jest cienka, sprężysta powłoka umocowana wzdłuż obrzeża, wykorzystywana do przetwarzania drgań akustycznych na drgania elektryczne; stanowi obiekt przetwornika elektroakustycznego (głośnik, mikrofon moment obrotowy.
Definicja Moduł Younga:
Co to jest moduł sprężystości na rozciąganie; stała materiałowa, liczbowo równa sile potrzebnej do podwojenia długości ciała odkształcanego. Zobacz także Hookea prawo moment obrotowy.
Definicja Maszyna Cieplna:
Co to jest pobierając ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała chłodniejszego ioddaje ciepło moment obrotowy.

Czym jest Obrotowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: