PĘDU MOMENT co to jest
Co znaczy moment pędu? W fizyce Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od.

Definicja Moment Pędu

Co to jest MOMENT PĘDU: iloczyn wektorowy promienia wodzącego r ipędu p, J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można zapisać następująco: dJ/dt = M, gdzie M jest momentem siły. Dla bryły sztywnej wówczas, gdy obraca się ona wokół osi głównej, m.p. można wyrazić jako iloczyn tensora momentu bezwładności I poprzez wektor prędkości kątowej ; J = I

Definicja Metryczny System Dziesiętny:
Co to jest miar opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być dodatnią albo moment pędu.
Definicja Mechaniczna Energia:
Co to jest posiadać ciało (układ mechaniczny). Może to być energia kinetyczna, jeżeli ciało się porusza, albo energia potencjalna, jeżeli inne ciało wywiera na niego pewną siłę, lub gdy ciało jest zdeformowane moment pędu.
Definicja Magnetyczny Zapis Obrazu:
Co to jest widzialnego na taśmie magnetycznej wpostaci odpowiedniego rozkładu namagnesowania resztkowego. Mechanizm ten bazuje na wymianie obrazu na ciąg impulsów elektrycznych, które przetworzone na pole moment pędu.

Czym jest Pędu Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: