SIŁY MOMENT co to jest
Co znaczy moment siły? W fizyce wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia.

Definicja Moment Siły

Co to jest MOMENT SIŁY: rozmiar wektorowa będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF, jego zwrot określony jest umownie, awartość liczbowa równa się powierzchni równoległoboku rozpiętego na wektorach r iF. W opisie ruchu obrotowego bryły sztywnej m. s. odgrywa analogiczną rolę, jak siła wopisie ruchu postępowego

Definicja M:
Co to jest metr.mili moment siły.
Definicja Magiczne Liczby:
Co to jest 50, 82, 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi własnościami moment siły.
Definicja Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI:
Co to jest układ jednostek miar SI moment siły.

Czym jest Siły Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: