SIŁY MOMENT co to jest
Co znaczy moment siły? W fizyce wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia.

Definicja Moment Siły

Co to jest MOMENT SIŁY: rozmiar wektorowa będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF, jego zwrot określony jest umownie, awartość liczbowa równa się powierzchni równoległoboku rozpiętego na wektorach r iF. W opisie ruchu obrotowego bryły sztywnej m. s. odgrywa analogiczną rolę, jak siła wopisie ruchu postępowego

Definicja Moment Dipolowy Elektryczny:
Co to jest charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa się zkierunkiem moment siły.
Definicja Masa Zredukowana:
Co to jest wukładzie dwóch mas jest ilorazem iloczynu isumy obu mas. Służy do opisu ruchu ciał względem wspólnego środka masy moment siły.
Definicja Magnusa Zjawisko:
Co to jest powstawanie poprzecznej siły działającej na wirujące ciało umieszczone wstrumieniu przepływającej cieczy albo gazu. Zdarzenie to wyjaśnia krzywoliniowy lot wirującej piłki moment siły.

Czym jest Siły Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: