ATOMOWYCH JĄDER MOMENTY co to jest
Co znaczy momenty jąder atomowych? W fizyce fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie.

Definicja Momenty Jąder Atomowych

Co to jest MOMENTY JĄDER ATOMOWYCH: momenty pędu imomenty elektromagnetyczne. Stanowią fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie jądra atomowego. Okres pędu jądra jest sumą geometryczną własnych momentów pędu (spinów) imomentów orbitalnych nukleonów. Gdyż proton ineutron mają spiny równe 1/2 U, z kolei orbitalne momenty pędu są wielokrotnością U, to całkowite albo połówkowe wartości momentu pędu jądra są powiązane zliczbą nukleonów wjądrze. Jądra mają okres pędu równy UJ, gdzie J - liczba całkowita albo wielokrotność 1/2 nie większa jednak niż 9/2. Spiny jąder są niewielkie wporównaniu zliczbą nukleonów, co wskazuje, iż spiny nukleonów ustawiają się antyrównolegle. Jądra zwartością spinu różną od zera mają magnetyczny okres dipolowy równy J = J UJ, gdzie J - jądrowy współczynnik giromagnetyczny, U = h/2 (U - stała Plancka). Jądra owartościach spinu 1 Ł J mają elektryczne momenty kwadrupolowe

Definicja Moment Magnetyczny:
Co to jest okres dipolowy magnetyczny momenty jąder atomowych.
Definicja Masa Właściwa:
Co to jest masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość momenty jąder atomowych.
Definicja Magnetosfera:
Co to jest wktórym decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do odległości ok. 10 momenty jąder atomowych.

Czym jest Atomowych Jąder Momenty znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: