NEUTRONÓW MONOCHROMATOR co to jest
Co znaczy monochromator neutronów? W fizyce prawie jednakowych energiach), działające na zasadzie.

Definicja Monochromator Neutronów

Co to jest MONOCHROMATOR NEUTRONÓW: urządzenie do otrzymywania neutronów monoenergetycznych (o prawie jednakowych energiach), działające na zasadzie mechanicznej albo wykorzystujące zdarzenie dyfrakcji. W pierwszym przypadku zciągłego widma neutronów, jakie zazwyczaj pozyskiwane jest wreaktorze, wydzielamy neutrony obardzo zbliżonej wartości prędkości wsposób mechaniczny, przepuszczając skolimowaną wiązkę neutronów poprzez wąską krzywoliniową szczelinę wykonaną na powierzchni obracającego się walca. poprzez taki kanał będą mogły przejść tylko te neutrony, których szybkość będzie określona poprzez promień krzywizny szczeliny iprędkość kątową walca. W drugim przypadku skolimowana wiązka neutronów padając na powierzchnię monokryształu ulega ugięciu ( fale materii) ipojawia się wiązka, wktórej neutrony mają bliskie wartości prędkości ( szybkość neutronu ustala długość fali materii znim związaną, ta zkolei musi spełniać określone warunki przy dyfrakcji ijest związana ze stałą sieci kryształu ikątem ugięcia. Zobacz także Braggów równanie

Definicja Masa Atomowa:
Co to jest atomowa masa monochromator neutronów.
Definicja Malusa Prawo:
Co to jest natężeniem światła spolaryzowanego liniowo przed ipo przejściu poprzez polaryzator. , gdzie Io - natężenie światła padającego na polaryzator, I - natężenie światła po przejściu poprzez polaryzator monochromator neutronów.
Definicja Mózg Elektronowy:
Co to jest odmiennie komputer monochromator neutronów.

Czym jest Neutronów Monochromator znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: