NEUTRONÓW MONOCHROMATOR co to jest
Co znaczy monochromator neutronów? W fizyce prawie jednakowych energiach), działające na zasadzie.

Definicja Monochromator Neutronów

Co to jest MONOCHROMATOR NEUTRONÓW: urządzenie do otrzymywania neutronów monoenergetycznych (o prawie jednakowych energiach), działające na zasadzie mechanicznej albo wykorzystujące zdarzenie dyfrakcji. W pierwszym przypadku zciągłego widma neutronów, jakie zazwyczaj pozyskiwane jest wreaktorze, wydzielamy neutrony obardzo zbliżonej wartości prędkości wsposób mechaniczny, przepuszczając skolimowaną wiązkę neutronów poprzez wąską krzywoliniową szczelinę wykonaną na powierzchni obracającego się walca. poprzez taki kanał będą mogły przejść tylko te neutrony, których szybkość będzie określona poprzez promień krzywizny szczeliny iprędkość kątową walca. W drugim przypadku skolimowana wiązka neutronów padając na powierzchnię monokryształu ulega ugięciu ( fale materii) ipojawia się wiązka, wktórej neutrony mają bliskie wartości prędkości ( szybkość neutronu ustala długość fali materii znim związaną, ta zkolei musi spełniać określone warunki przy dyfrakcji ijest związana ze stałą sieci kryształu ikątem ugięcia. Zobacz także Braggów równanie

Definicja Mendelejew, Dimitrij Iwanowicz:
Co to jest rosyjski, prof. uniw. wSt. Petersburgu. Odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych. Ułożył pierwiastki chemiczne wukład okresowy przewidując istnienie iwłasności chemiczne trzech, nieznanych monochromator neutronów.
Definicja Moc Elektryczna:
Co to jest energii elektrycznej. W razie prądu stałego moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R, gdzie P - moc, U - napięcie, I - natężenie, aR - opór. Dla prądu zmiennego, wprzypadku monochromator neutronów.
Definicja Miony:
Co to jest cząstki elementarne odkryte w promieniowaniu kosmicznym w1936. Masa mionu jest ok. 207 razy większa od masy elektronu. M. występują jako m. dodatnie iujemne, posiadają spin 1/2 monochromator neutronów.

Czym jest Neutronów Monochromator znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: