OPTYCZNY MONOCHROMATOR co to jest
Co znaczy monochromator optyczny? W fizyce jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie.

Definicja Monochromator Optyczny

Co to jest MONOCHROMATOR OPTYCZNY: urządzenie do otrzymywania monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest zależność współczynnika załamania światła od długości fali: światło obarwie czerwonej uginane jest najsilniej. Wprzypadku siatki dyfrakcyjnej używana jest zależność kąta ugięcia od długości fali. W obu sytuacjach światło białe zostaje rozłożone na barwy fundamentalne, zatem wystarczy tylko umieścić szczelinę wycinającą wąski fragment zwidma ciągłego, by za przesłoną dostać światło monochromatyczne

Definicja Mechanika Klasyczna:
Co to jest ruch ciał makroskopowych poruszających się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła. Oparta jest na zasadach dynamiki Newtona. Prawa m. k. są słuszne we wszystkich inercjalnych układach monochromator optyczny.
Definicja Mechaniczny Równoważnik Ciepła:
Co to jest liczbowy wykorzystywany do przeliczania jednostek ciepła (kalorii na dżule), wynoszący 4,186 J/cal. W rozwoju historycznym zjawiska cieplne były rozumiane jako odrębne wstosunku do zjawisk monochromator optyczny.
Definicja Mosiądz:
Co to jest stop miedzi zcynkiem zniewielkim dodatkiem niklu, manganu ialuminium monochromator optyczny.

Czym jest Optyczny Monochromator znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: