OPTYCZNY MONOCHROMATOR co to jest
Co znaczy monochromator optyczny? W fizyce jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie.

Definicja Monochromator Optyczny

Co to jest MONOCHROMATOR OPTYCZNY: urządzenie do otrzymywania monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest zależność współczynnika załamania światła od długości fali: światło obarwie czerwonej uginane jest najsilniej. Wprzypadku siatki dyfrakcyjnej używana jest zależność kąta ugięcia od długości fali. W obu sytuacjach światło białe zostaje rozłożone na barwy fundamentalne, zatem wystarczy tylko umieścić szczelinę wycinającą wąski fragment zwidma ciągłego, by za przesłoną dostać światło monochromatyczne

Definicja Moment Dipolowy Magnetyczny:
Co to jest charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa się ze zwrotem monochromator optyczny.
Definicja Mezomorficzny Stan:
Co to jest stan substancji między stanem stałym, charakteryzującym się pełnym przestrzennym uporządkowaniem atomów, astanem ciekłym, któremu odpowiada bezwładny ruch cząsteczek. Zobacz także kryształy ciekłe monochromator optyczny.
Definicja Mol:
Co to jest odpowiadająca liczbie atomowej wyrażonej wgramach; precyzyjniej odpowiada liczbie atomów zawartych w0,012 kg izotopu węgla 12C. W jednym molu mieści się liczba Avogadra atomów, jest to 6,021023 monochromator optyczny.

Czym jest Optyczny Monochromator znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: