MONOKRYSZTAŁY co to jest
Co znaczy monokryształy? W fizyce wtrakcie przejścia zfazy ciekłej albo gazowej do etapy stałej. W.

Definicja Monokryształy

Co to jest MONOKRYSZTAŁY: ciała stałe odoskonałej budowie wewnętrznej. Powstają wtrakcie przejścia zfazy ciekłej albo gazowej do etapy stałej. W procesie tym na ogół powstaje bardzo sporo zarodzi krystalicznych rozrastających się jednocześnie tak, iż wkonsekwencji powszechnie występujące krystaliczne ciała stałe są polikryształami (składają się zwielu kryształów chaotycznie zorientowanych). Dla otrzymania m. muszą być spełnione specyficzne warunki umożliwiające rozkwit tylko jednej zarodzi krystalicznej. Inny sposób to poddawanie materiału polikrystalicznego rekrystalizacji. Zobacz także hodowla monokryształów

Definicja Modulacja:
Co to jest pewnej wielkości fizycznej, zadana poprzez człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś informacji. Można modulować fale elektromagnetyczne ijest to sposób na przenoszenie sygnałów monokryształy.
Definicja Miedź:
Co to jest pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 29. Ma barwę czerwoną, jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła ielektryczności. Należy do ekipy metali półszlachetnych monokryształy.
Definicja MKSA Układ Jednostek Miar:
Co to jest miar służący welektryczności imagnetyzmie. Podstawowymi jednostkami układu są: metr (m), kilogram (kg), sekunda (s) iamper (A), to są odpowiednio jednostki długości, masy, czasu inatężenia prądu monokryształy.

Czym jest Monokryształy znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: