METODA CARLO MONTE co to jest
Co znaczy Monte Carlo metoda? W fizyce poprzez symulowanie mechanizmów albo obliczanie wartości.

Definicja Monte Carlo Metoda

Co to jest MONTE CARLO METODA: sposób numerycznego rozwiązywania zadań probabilistycznych poprzez symulowanie mechanizmów albo obliczanie wartości całek irozwiązywanie równań różniczkowych icałkowych. Obliczenia symulacyjne polegają na zadaniu (arbitralnym) wartości energii oddziaływania między elementami rozważanego zbioru iznalezieniu konfiguracji układu odpowiadającej minimum energii. Dzieje się to sposobem prób. Zakłada się, iż jeden zelementów układu wymienia swą pozycję, co pociąga za sobą zmianę energii układu. Próby ponawiane są tak długo, aż energia układu osiągnie minimum. Rozważany układ reprezentuje układ termodynamiczny, minimum energii odpowiada stanowi równowagi termodynamicznej układu. W metodzie tej nie jest ważna znajomość analitycznych wyrażeń na energię wzajemnych oddziaływań. Postęp minikomputerów spowodował mocny postęp tej techniki obliczeniowej. Sposób ta umożliwia eksperymenty komputerowe wdziedzinach winny sposób niedostępnych, na przykład dyfuzja po powierzchni ciała stałego

Definicja Magnetyzm Ziemski:
Co to jest którego źródłem jest Ziemia. Pole tj. ukierunkowane tak, iż jego biegun północny jest na półkuli południowej. Oznaczenie biegunów magnesu stałego bierze się właśnie zorientacji pola magnetycznego monte carlo metoda.
Definicja Mgławice:
Co to jest znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca monte carlo metoda.
Definicja Magneton:
Co to jest atomowej ijądrowej jednostka momentu magnetycznego. Wyróżniamy m. Bohra opisujący własności magnetyczne układu atomowego, wynikające zruchu elektronów, i m. jądrowy służący do opisu znacząco monte carlo metoda.

Czym jest Metoda Carlo Monte znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: