MULTIPOL co to jest
Co znaczy multipol? W fizyce wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające.

Definicja Multipol

Co to jest MULTIPOL: układ (zwłaszcza przestrzenny rozkład ładunków) wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające - wodległości dużej wporównaniu do wytwarzającego je źródła - specyficzną własność, jest to potencjał pola maleje wnieskończoności jak R-l-1 , gdzie l jest liczbą całkowitą. Dla l = 0 potencjał pola wdużych odległościach określony jest poprzez całkowity ładunek układu wytwarzającego pole imaleje jak R-1. Dla l = 1 wdużej odległości pole jest polem dipola elektrycznego ipotencjał tego pola maleje jak R-2

Definicja Mgławice:
Co to jest znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca multipol.
Definicja Moderatory Neutronów:
Co to jest wykorzystywane do spowalniania neutronów w reaktorach jądrowych. Prawdopodobieństwo wywołania reakcji rozszczepiania jądra poprzez powolny neutron jest większe niż poprzez neutron błyskawiczny multipol.
Definicja M:
Co to jest metr.mili multipol.

Czym jest Multipol znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: