MULTIPOL co to jest
Co znaczy multipol? W fizyce wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające.

Definicja MULTIPOL

Co to jest MULTIPOL: układ (zwłaszcza przestrzenny rozkład ładunków) wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające - wodległości dużej wporównaniu do wytwarzającego je źródła - specyficzną własność, jest to potencjał pola maleje wnieskończoności jak R-l-1 , gdzie l jest liczbą całkowitą. Dla l = 0 potencjał pola wdużych odległościach określony jest poprzez całkowity ładunek układu wytwarzającego pole imaleje jak R-1. Dla l = 1 wdużej odległości pole jest polem dipola elektrycznego ipotencjał tego pola maleje jak R-2

Definicja M:
Co to jest mega multipol co to jest.
Definicja Miraż:
Co to jest występujące watmosferze ziemskiej, bazuje ono na powstawaniu obrazów odległych obiektów zpromieni biegnących po zakrzywionych torach. Zakrzywienie torów promieni świetlnych jest rezultatem multipol definicja.
Definicja Moment Siły:
Co to jest będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF multipol co znaczy.

Czym jest Multipol znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: