NABLA co to jest
Co znaczy nabla? W fizyce Ustala operację matematyczną, jaką należy wykonać na funkcji stojącej po.

Definicja Nabla

Co to jest NABLA: wektorowy, liniowy operator różniczkowy oznaczany symbolem . Ustala operację matematyczną, jaką należy wykonać na funkcji stojącej po jego prawej stronie, mianowicie należy policzyć pochodne cząstkowe. N. zdefiniowany jest następująco = i/x + j/y +k/z, gdzie i, j, k są wektorami jednostkowymi wzdłuż trzech kierunków wzajemnie osi

Definicja Noniusz:
Co to jest pomocnicza wykorzystywana wprzyrządach pomiarowych do powiększenia dokładności odczytu. Sporządzona jest ona wten sposób, iż dziesięć działek na skali noniusza przypada na dziewięć działek skali nabla.
Definicja Napięcie Zmienne:
Co to jest napięcie zmienne wczasie, wszczególności opisane zależnością U(t) = U0sin(t + ), gdzie U0 jest max. wartością napięcia, = 2/T, gdzie T - moment drgań, - etap początkowa nabla.
Definicja Nieodwracalne Procesy:
Co to jest mogą zachodzić bez zewnętrznej ingerencji tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła następuje zawsze od ciała cieplejszego do zimniejszego, nigdy odwrotnie. Mechanizmy te wiążą się ze nabla.

Czym jest Nabla znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: